SECTOR 3 Polígono 1 PGOU Oroso

TEXTO

PROYECTO DE COMPENSACIÓN AR–SECTOR 3 “RIO CARBOEIRO 3” POLÍGONO 1 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE OROSO. LA CORUÑA